Rauf Pál

Visszaemlékezés az elmúlt 50 évre


Szerencsésnek mondhatom magam, mert óvodánk fejlődését a kezdetektől figyelemmel kísérhettem többféle minőségben.Óvodásként sajnos nem, mert akkor még a jelenlegi óvoda helyén apaállat istálló volt. (ez jelenleg a konyha és kiszolgáló helységei)
Ebben az épületben indult 1962-ben az egy csoportos óvoda. Én ekkor maradtam ki az általános iskolából.
Később a növekvő igényeknek és az anyagi lehetőségeknek megfelelően a községi tanács 1970-ben bővítette az épületet az É-Déli szárnnyal. (ez a mai Maci csoport)
Az építési anyagot a határvölgyi magtár elbontásából sikerült biztosítani. Ennek az építkezésnek fiatal szakemberként én is részese voltam. Nagy vívmányként könyvelhettük el, hogy a korábbi udvari WC csoportot felváltotta az úgynevezett beltéri vizesblokk. Később, amikor a község lélekszáma növekedett nagy örömünkre növekedett a gyereklétszám is. Ez az örömteli tény újra felvetette az óvoda bővítésének szükségességét. Ekkor már a községi tanács elnökeként éltem meg ezt a gondunkat.
A községi tanács anyagi helyzete akkor sem tette lehetővé, hogy az építkezés költségeinek fedezetét maradéktalanul tudja biztosítani. Ezért aztán minden segítő szándékú emberre szükség volt, 1976-ot írtunk ekkor. A tervezést, a műszaki ellenőrzést a Dunaújvárosi Járási Hivatal Műszaki osztályának munkatársai végezték el társadalmi munkában. Az építőmesteri és szakipari munkákat a helyi kisiparosok valósították meg, szerény javadalmazásért. A község lakosai nagyon sok társadalmi munkával álltak az ügy mellé. A cél adott volt, nem volt nehéz a segítséget összeszervezni. Így lett három csoportos a Nagyvenyimi óvoda. Ennek megfelelően a személyzet létszámát is növelni kellettAz intézmény mindenkori vezetői nagy örömmel vezényelték le az építkezés ideje alatt is az ott folyó szakmai munkát.
A bővítések idején Manhalter Magdolna (Magdi óvónéni) volt a vezető óvónő, nyugdíjba vonulása után Szabó Lászlóné (Rózsa óvónéni) vette át a stafétabotot. Ő is lelkiismeretes és színvonalas szakmai munkával irányította az intézményt. Majd 18 év vezetői munka után őt váltotta Benedekné Sajti Julianna, aki jelenleg is az intézmény vezetője.
A negyedik csoport kialakítása is szükségessé vált a gyermeklétszám bővülésével. Így azt a meglévő épületben valósítottuk meg, belső átalakítással.
Az óvodában folyó munkát több mint három és fél évtizeden át figyelhettem egészen közelről, mint településvezető. Ezt megtehettem szülőként és legújabban pedig nagyszülőkét is.
Mindig az volt a véleményem és ez jelenleg sem változott, hogy a Nagyvenyimi óvónők elhivatott kertészei ennek a “csodálatos kertnek”, melynek minden kis virágáról külön odafigyeléssel gondoskodnak. Türelmes nevelői, okos vezetői az apróságoknak.
Nagy öröm számomra, amikor unokáim elmesélik az óvodában töltött nap élményeit. Megnyugvással töltheti el a szülőket, amíg ők a munkahelyükön a család megélhetésért fáradoznak, addig félre téve saját gondjaikat az óvónők mosollyal, kedvességgel, szerető gondoskodással veszik körül gyermekinket.
A köszönet hangján kell szólni az óvoda egész személyzetéről, akik biztosítják a nyugodt hátteret, a zökkenőmentes működéshez, ahhoz, hogy az apróságok komfort érzése jó legyen.
Örülök annak, hogy a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda sikeres működéséhez a feltételeket az önkormányzat részéről, -ha szerényen is, de mindig biztosítani tudtuk, ezért közösenörülhetünk, hogy a “MI ÓVODÁNK” országos hírű Bázis óvodává vált.
Kívánom az intézmény vezetőjének és személyzetének, hogy sokáig gyakorolhassák szép hívatásukat erőben, egészségben és még sok száz kisgyermeknek lehessenek első nevelői és példaképei.

Rauf Pál – Nagyvenyim Nyugalmazott Polgármestere