Visszatekintő

2021. Őszi nevelőtestületi értekezlet

Gyógytestnevelés az óvodában címmel Szabóné Vida Andrea gyógytestnevelő tartott előadást az óvodánkba:
Az óvodai gyógytestnevelés lényege, hogy a kezdődő mozgásszervi elváltozásban szenvedő, valamint a mozgásfejlődésben elmaradt gyerekkel szakszerű foglalkozni. Speciális, megelőzés központú, valamint mozgásfejlesztő gyakorlatanyaggal megelőzés, illetve gyógyítás a már kialakult elváltozásokban. A mozgásfejlődésben lemaradt, vagy részképességzavaros gyermekek fejlesztése is feladatként jelentkezik, természetesen mindezt az életkori sajátosságuknak megfelelő játékos módszerekkel.
A gyermekkori kezdődő mozgásszervi elváltozások nagy része tornával gyógyítható, ezért van igen nagy jelentősége a prevencióban ennek a tevékenységnek

2019. Őszi nevelőtestületi értekezlet

Kreativitás és tehetséggondozás címmel Trefil Edina klinikai pszichológus képzést tartott az óvodánkban.

Témáink voltak:

 • A tehetséges gyermek jellemző tulajdonságai
 • Alkotó elemei
 • Legjobb környezet
 • Kompromisszumok
 • Amire a tehetséges gyermeknek szüksége van

Képzésünkön a mezőfalvi és a dunaújvárosi óvodákból is voltak érdeklődő kollegák

2018 évi őszi nevelőtestületi értekezlet

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet értelmében áttekintettük és kiegészítettük az intézményi pedagógiai programunkat. A nevelőtestületi értekezleten közösen elemeztük a programunkat és a szükséges kiegészíteni valókat megfogalmaztuk. Valamint áttekintettük abból a szempontból is, hogy mely területeken kell a szükséges módosításokat megtenni.

2018. 03. 29. – Továbbképzés

Mese-nyelv játék kisgyermekek beszéd és viselkedéskultúrájának fejlesztése anyanyelvi és drámajátékokkal, címmel 2018. március 29.-én továbbképzés volt az óvodánkban Dr. Gönczöl Andrea vezetésével.

A továbbképzésünkön a Mezőfalvi Tündérkert Óvoda óvodapedagógusai is részt vettek.

A program célja, hogy a pedagógusokat felkészítse, ötletekkel lássa el a nyelvi és dramatikus játékok tudatos, szakszerű alkalmazására, olyan speciális drámatervek, óratervek, gyakorlatok összeállítására, melyek segítik a gyermekek szocializációját, társadalomba történő beilleszkedését, s a különböző társas helyzetekhez kapcsolódó szerepvállalásukat.

 

2017 évi őszi nevelőtestületi értekezlet

témája:
Közösségépítés

Az idei tanévben több új kolléga érkezett hozzánk, ezáltal átalakult a belső közösségünk.

Úgy gondoltuk egy külső szakértő segítségével a közösség építő tréning a segítségünkre lesz, annak érdekében, hogy jobban megismerjük, és elfogadjuk egymást. Valamint segítséget kaptunk az aktuális gyermekekkel kapcsolatos problémák helyes megoldásában is.

2016. 11. 02. ŐSZI NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET

Előadó: Bordácsné Ágoston Krisztina

Résztvevők:

 • Benedekné Sajti Julianna
 • Berczeliné Tóth Éva
 • Gaszlerné Simon Irén
 • Jámbor Viktória
 • Kenyérné Lendvay Katalin
 • Knódel Györgyné
 • Viziné Tibai Ildikó
 • Vassné Farkas Krisztina

Téma: Differenciált es egyéni bánásmód alkalmazása

 Differenciálás: A nevelési oktatási folyamat olyan speciális tervezése, megvalósítása, amikor a folyamat egy részében a különböző egyéni sajátosságokkal rendelkező gyerekek párhuzamosan, de eltérő módon testre szabott speciális feladatokat végeznek. A hátrányokkal és előnyökkel rendelkező különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése és oktatása az egyéni sajátosságokat figyelembe véve, azokhoz alkalmazkodva valósul meg.

A gyerekek eltérő képességeinek a pedagógus által történő elfogadása, az eltérő képességekhez történő alkalmazkodás a differenciált fejlesztés hatékony eszköze.

Olyan pedagógiai elmélet: amely az óvodapedagógus érzékenységét fejezi ki a gyermek egyéni különbségei iránt, A gyakorlatban pedig a különbségekhez való illeszkedést próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló eszközzel.

Az egyéni bánásmód alkalmazása minden óvodapedagógusra kötelező érvényű, magába foglalja az egyéni eltérések toleranciáját, de le nem mondva a fejleszthetőségről. A gyermeket meg kell figyelni és hozzá kell igazítani a követelményeket, a gyenge pontokat nem hibaként értékelve, hanem a lassabban fejlődés jeleként elfogadni, és sokszori ösztönzéssel esélyt adni a továbblépésre.

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben oktatásban részesüljön.

 • Anamnézis lap felvétele: családlátogatás során, lehetőleg óvodáskor előtt.
 • Fontos a spontenaitás és a rugalmasság
 • Jelzőrendszeri felelősség
 • Integrált intézmény
 • Tematikus terv elkészítése 6 hónapra, speciális esetben 3 hónapra
 • Átlag cél meghatározása!
 • A gyermeket minden esetben magához képest kell fejleszteni!
 • Változik a gyerek motivációs igénye.
 • Nem lehet rutinból tanítani!
 • Kapcsolat a gyógypedagógussal.
 • Esetmegbeszélések tudatos szervezése.
 • Folyamatos lehetőség biztosítása a gyermeknek arra, hogy kijátszhassa a mesét.

2014. 04. 10. Beszámoló az Óvd meg programról

A Csiszta Mókus 4 élete című mese meghallgatása után a gyerekek sorrendbe tették a mese képeit. Röviden mindenki elmondta, hogy miért jobb a tiszta levegő, mint a füstös, piszkos. Ezt követően egy erdős színezőt kaptak a gyerekek, szép, tiszta környezettel, majd egy másikat, szemetes, piszkos erdővel. Ezen bejelölték, hogy mi nem illik a képre. Végezetül kirakták a cseresznyés kikirakót. Nagy örömünkre több kisgyerek felismerte, hogy ez az óvoda bejáratánál is ki van helyezve.

KÉPEK

2014. 03. 27. Csicsergők napja a Nefelejcs Óvodában


2014 március 28-án egy nagyszabású madárismertetéssel kapcsolatos foglalkozást tartottunk. Először a környezetünkben leggyakrabban előforduló madarak hangját próbáltuk felismerni CD lemezről. Ezt követően a madarakat képeik alapján beazonosítottuk, röviden jellemeztük a feketerigót, sárgarigót, fehér gólyát, sirályt, vörösbegyet, gyurgyalagot, sólymot, sast. (Hol élnek, mivel táplálkoznak?) Elmondtuk az év folyamán tanult dalokat, verseket, mondókákat, melyben szerepelnek madarak. Játszottunk egy fészekkereső, kakukkos játékot.Végül elmeséltük a gyerekeknek A nagyravágyó feketerigó című mesét, mit kíváncsian hallgattak végig.

KÉPEK

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért.
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings