Visszatekintő

2021. Őszi nevelőtestületi értekezlet

Gyógytestnevelés az óvodában címmel Szabóné Vida Andrea gyógytestnevelő tartott előadást az óvodánkba:
Az óvodai gyógytestnevelés lényege, hogy a kezdődő mozgásszervi elváltozásban szenvedő, valamint a mozgásfejlődésben elmaradt gyerekkel szakszerű foglalkozni. Speciális, megelőzés központú, valamint mozgásfejlesztő gyakorlatanyaggal megelőzés, illetve gyógyítás a már kialakult elváltozásokban. A mozgásfejlődésben lemaradt, vagy részképességzavaros gyermekek fejlesztése is feladatként jelentkezik, természetesen mindezt az életkori sajátosságuknak megfelelő játékos módszerekkel.
A gyermekkori kezdődő mozgásszervi elváltozások nagy része tornával gyógyítható, ezért van igen nagy jelentősége a prevencióban ennek a tevékenységnek

2019. Őszi nevelőtestületi értekezlet

Kreativitás és tehetséggondozás címmel Trefil Edina klinikai pszichológus képzést tartott az óvodánkban.

Témáink voltak:

 • A tehetséges gyermek jellemző tulajdonságai
 • Alkotó elemei
 • Legjobb környezet
 • Kompromisszumok
 • Amire a tehetséges gyermeknek szüksége van

Képzésünkön a mezőfalvi és a dunaújvárosi óvodákból is voltak érdeklődő kollegák

2018 évi őszi nevelőtestületi értekezlet

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet értelmében áttekintettük és kiegészítettük az intézményi pedagógiai programunkat. A nevelőtestületi értekezleten közösen elemeztük a programunkat és a szükséges kiegészíteni valókat megfogalmaztuk. Valamint áttekintettük abból a szempontból is, hogy mely területeken kell a szükséges módosításokat megtenni.

2018. 03. 29. – Továbbképzés

Mese-nyelv játék kisgyermekek beszéd és viselkedéskultúrájának fejlesztése anyanyelvi és drámajátékokkal, címmel 2018. március 29.-én továbbképzés volt az óvodánkban Dr. Gönczöl Andrea vezetésével.

A továbbképzésünkön a Mezőfalvi Tündérkert Óvoda óvodapedagógusai is részt vettek.

A program célja, hogy a pedagógusokat felkészítse, ötletekkel lássa el a nyelvi és dramatikus játékok tudatos, szakszerű alkalmazására, olyan speciális drámatervek, óratervek, gyakorlatok összeállítására, melyek segítik a gyermekek szocializációját, társadalomba történő beilleszkedését, s a különböző társas helyzetekhez kapcsolódó szerepvállalásukat.

 

2017 évi őszi nevelőtestületi értekezlet

témája:
Közösségépítés

Az idei tanévben több új kolléga érkezett hozzánk, ezáltal átalakult a belső közösségünk.

Úgy gondoltuk egy külső szakértő segítségével a közösség építő tréning a segítségünkre lesz, annak érdekében, hogy jobban megismerjük, és elfogadjuk egymást. Valamint segítséget kaptunk az aktuális gyermekekkel kapcsolatos problémák helyes megoldásában is.

2016. 11. 02. ŐSZI NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET

Előadó: Bordácsné Ágoston Krisztina

Résztvevők:

 • Benedekné Sajti Julianna
 • Berczeliné Tóth Éva
 • Gaszlerné Simon Irén
 • Jámbor Viktória
 • Kenyérné Lendvay Katalin
 • Knódel Györgyné
 • Viziné Tibai Ildikó
 • Vassné Farkas Krisztina

Téma: Differenciált es egyéni bánásmód alkalmazása

 Differenciálás: A nevelési oktatási folyamat olyan speciális tervezése, megvalósítása, amikor a folyamat egy részében a különböző egyéni sajátosságokkal rendelkező gyerekek párhuzamosan, de eltérő módon testre szabott speciális feladatokat végeznek. A hátrányokkal és előnyökkel rendelkező különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése és oktatása az egyéni sajátosságokat figyelembe véve, azokhoz alkalmazkodva valósul meg.

A gyerekek eltérő képességeinek a pedagógus által történő elfogadása, az eltérő képességekhez történő alkalmazkodás a differenciált fejlesztés hatékony eszköze.

Olyan pedagógiai elmélet: amely az óvodapedagógus érzékenységét fejezi ki a gyermek egyéni különbségei iránt, A gyakorlatban pedig a különbségekhez való illeszkedést próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló eszközzel.

Az egyéni bánásmód alkalmazása minden óvodapedagógusra kötelező érvényű, magába foglalja az egyéni eltérések toleranciáját, de le nem mondva a fejleszthetőségről. A gyermeket meg kell figyelni és hozzá kell igazítani a követelményeket, a gyenge pontokat nem hibaként értékelve, hanem a lassabban fejlődés jeleként elfogadni, és sokszori ösztönzéssel esélyt adni a továbblépésre.

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben oktatásban részesüljön.

 • Anamnézis lap felvétele: családlátogatás során, lehetőleg óvodáskor előtt.
 • Fontos a spontenaitás és a rugalmasság
 • Jelzőrendszeri felelősség
 • Integrált intézmény
 • Tematikus terv elkészítése 6 hónapra, speciális esetben 3 hónapra
 • Átlag cél meghatározása!
 • A gyermeket minden esetben magához képest kell fejleszteni!
 • Változik a gyerek motivációs igénye.
 • Nem lehet rutinból tanítani!
 • Kapcsolat a gyógypedagógussal.
 • Esetmegbeszélések tudatos szervezése.
 • Folyamatos lehetőség biztosítása a gyermeknek arra, hogy kijátszhassa a mesét.

2014. 04. 10. Beszámoló az Óvd meg programról

A Csiszta Mókus 4 élete című mese meghallgatása után a gyerekek sorrendbe tették a mese képeit. Röviden mindenki elmondta, hogy miért jobb a tiszta levegő, mint a füstös, piszkos. Ezt követően egy erdős színezőt kaptak a gyerekek, szép, tiszta környezettel, majd egy másikat, szemetes, piszkos erdővel. Ezen bejelölték, hogy mi nem illik a képre. Végezetül kirakták a cseresznyés kikirakót. Nagy örömünkre több kisgyerek felismerte, hogy ez az óvoda bejáratánál is ki van helyezve.

KÉPEK

2014. 03. 27. Csicsergők napja a Nefelejcs Óvodában


2014 március 28-án egy nagyszabású madárismertetéssel kapcsolatos foglalkozást tartottunk. Először a környezetünkben leggyakrabban előforduló madarak hangját próbáltuk felismerni CD lemezről. Ezt követően a madarakat képeik alapján beazonosítottuk, röviden jellemeztük a feketerigót, sárgarigót, fehér gólyát, sirályt, vörösbegyet, gyurgyalagot, sólymot, sast. (Hol élnek, mivel táplálkoznak?) Elmondtuk az év folyamán tanult dalokat, verseket, mondókákat, melyben szerepelnek madarak. Játszottunk egy fészekkereső, kakukkos játékot.Végül elmeséltük a gyerekeknek A nagyravágyó feketerigó című mesét, mit kíváncsian hallgattak végig.

KÉPEK