beíratás

Óvodai beíratás

HIRDETMÉNY
A 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2018/2019. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában működő óvodában az:

ÓVODAI BEÍRATÁS IDŐPONTJA ÉS HELYE

május 2-án és május 3-án 8.00 és 17.00 óra között.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
/Nagyvenyim, Ady E. u. 2./

 1. Az óvoda felvételi körzete: Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területe.
 2. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
 3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
     a) a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  b) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  c) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 4. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítja.
 5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. június 1-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagyvenyim Nagyközség Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 7. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata