Ki kérheti bölcsődei felvételét?

Aki bejelentett lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik Nagyvenyimen, életvitelszerűen is a településen él, és igazoltan a nagyvenyimi körzeti védőnők gondozási körzeteibe tartozik.

Bölcsődébe az a 20 hetes és 3 éves kor közötti gyermek vehető fel, akiknek szülei, törvényes képviselői

 • munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is,
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
 • betegségük vagy
 • egyéb ok miatt

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Az egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a)akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

Mi kell a beiratkozáshoz?

Bölcsődei beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok eredeti példányának bemutatása szükséges:

 • gyermek lakcímét igazoló érvényes hatósági igazolványa
 • gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • munkáltatói igazolás mindkét szülő/törvényes képviselő munkavégzéséről ideértve a GYED, GYES melletti munkavégzést is, ha a felvételt a munkavégzésre tekintettel kérik Az igazolásnak munkába állás esetén tartalmaznia kell annak kezdő időpontját és a munkavégzés napi időtartamát is
 • igazolás, ha a szülő/törvényes képviselő munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesz részt,
 • igazolás, ha a szülő/törvényes képviselő nappali tagozatos képzésben vesz részt
 • egyedülálló szülő esetén, egyedülállóság igazolása. (pl. emelt családi pótlék határozat, gyermekelhelyezést rögzítő bírói ítélet vagy gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat
 • 3 vagy több gyermekes család esetén – családi pótlék határozat (MÁK-tól)
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén, Szakértői vélemény
 • jelzőrendszeri javaslat (amennyiben rendelkezésre áll.)
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat
 • a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája

A jelentkezésnek nem fetétele, de felvétel esetén be kell mutatni a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

A további kapcsolattartáshoz szükség lesz a szülők telefonszámára esetleg e-mail címére.

A bölcsődei ellátás igénylésekor Nyilvántartásba vétel történik, melynek sorrendje határozza meg felvételi sorrendet is. A jelentkezés nyilvántartásba vétele és a felvétel z intézményvezető hatásköre.

Mikor tudom meg, hogy felvették-e a gyermekemet?

A gyermek felvételéről, csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt a felvételi kérelem benyújtását követő egy héten belül.

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért.
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings