Jótékonysági családi nap

Szeretettel meghívjuk és kérjük legyenek a partnereink abban, hogy az Önök támogató segítségével, gyermekeik számára egy új hintát tudjunk vásárolni!
Ennek megvalósítása érdekében Június 10-én 15 órától családi délutánt szervezünk.

Május havi befizetés, étlapok

ebedbefizetes

Tisztelt Szülők!

MÁJUS HAVI BEFIZETÉS:

MÁJUS 9-én és 10-én.

HÉTFŐ-KEDD

Tájékoztatjuk a SZÜLŐKET, hogy

május 9-én 7-14:00-ig,
május 10-én 7-11-ig
óráig van befizetés!!!!

etkezes


2022. 05. 02-től
2022. 05. 09-től
2022. 05. 16-tól
2022. 05. 23-tól

Óvodai beiratás

HIRDETMÉNY
A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2022. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2022/2023. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában működő óvodában az:

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA ÉS HELYE

2022. május 5-én és május 6-án 8.00 és 17.00 óra között.
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde
/Nagyvenyim, Ady E. u. 2./

1 Az óvoda felvételi körzete: Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területe.

2. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  2. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  3. a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

4. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítja.

5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2022. június 1-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagyvenyim Nagyközség Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

7. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

Április havi befizetés, étlapok

ebedbefizetes

Tisztelt Szülők!

ÁPRILIS HAVI BEFIZETÉS:

ÁPRILIS 7-én és 8-án.

CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK

Tájékoztatjuk a SZÜLŐKET, hogy

április 7-én 7-14:00-ig,
április 8-án 7-11-ig
óráig van befizetés!!!!

etkezes


2022. 04. 04-től
2022. 04. 11-től
2022. 04. 18-tól
2022. 04. 25-től

Óvodapedagógust keresünk!

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022. július. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2421 Nagyvenyim, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus tevékenység teljes körű ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Gyermekcsoportban eltöltött tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Jó kommunikációs készség, alkalmazkodó képesség, kitartás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz, diploma másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Benedekné Sajti Julianna részére a nefelejcsovoda@nagyvenyim.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 14. 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 22.

Új képek a galériában

2022. 03. Csíráztatnak, veteményeznek a nyuszisok | képek

2022. 03. Víz világnapja a Nyuszi csoportban | képek

2022. 03. Kiszebáb égetés /Tulipán csoport | képek

2022. 02. Medve hét a Nyuszi csoportban | képek

2022. 02. Egészséghét a Nyuszi csoportban | képek

2022. 02. Farsang a Nyuszi csoportban | képek

Új képek a galériában

2022. 03. Március 15. – Megemlékezés a Katica csoportban | képek

2022. 02. Farsang a Tulipán csoportban | képek

 

Március havi befizetés, étlapok

ebedbefizetes

Tisztelt Szülők!

MÁRCIUS HAVI BEFIZETÉS:

MÁRCIUS 9-én és 10-én.

SZERDA-CSÜTÖRTÖK

Tájékoztatjuk a SZÜLŐKET, hogy

március 9-én 7-13:30-ig,
március 10-én 7-12-ig
óráig van befizetés!!!!

etkezes


2022. 03. 07-től
2022. 03. 14-től
2022. 03. 21-től
2022. 03. 28-tól

Új képek a galériában

2022. 02. Farsang a Katica csoportban | képek

2022. 01. Madarakat etetnek a Katicások | képek

Karácsony a Katica csoportban | képek

 

Február havi befizetés, étlapok

ebedbefizetes

Tisztelt Szülők!

FEBRUÁR HAVI BEFIZETÉS:

FEBRUÁR 9-én és 10-én.

SZERDA-CSÜTÖRTÖK

Tájékoztatjuk a SZÜLŐKET, hogy

február 9-én 7-14-ig,
február 10-én 7-12-ig
óráig van befizetés!!!!

etkezes


2022. 02. 07-től
2022. 02. 14-től
2022. 02. 21-től
2022. 02. 28-tól